(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

کارگاه تعمیر و تست

کارگاه تعمیر و تست

بدلیل گستردگی و تنوع فراوان در صنعت هیدرولیک و تجهیزات وابسته، جهت امکان تامین موجودی حداکثری قطعات پر مصرف هیدرولیک با برندهای معتبر نیاز به سیستم بازرگانی قوی باسرمایه مالی قابل ملاحظه و همچنین جهت پشتیبانی فنی از لحاظ تعمیر- تست و طراحی- ساخت نیاز به افراد کارآمد، متخصص و نیز تجهیزات و فضای کارگاهی مجهز می‌باشیم.

از این رو در صورت انتظار به پیشبرد صحیح مسائل از نظر تامین سرمایه مالی، نیروی انسانی و تجهیزات کارگاهی شرایط دشواری پیش رو می‌باشد. با‌توجه به همکاری‌ها و روابط دو جانبه فراوان طی سال‌های متمادی مابین شرکت جریان کارا هدف و کارگاه ایران هیدرولیک با توافقات و سرمایه‌گزاری‌های مشترک مدیران حقیقی و حقوقی دو مجموعه در بخش‌های مختلف، چهارچوب توانمندی براساس اصول زیر‌جهت پیمودن این مسیر دشوار ترسیم گردید.

⦁ مديريت يكپارچه و تعيين مستمر اهداف

⦁ ارتقاء جايگاه به عنوان يك مجموعه هیدرولیکی معتبر با تاكيد بر انجام پروژه هاي هیدرولیک در سطوح مختلف

⦁ هماهنگی مداوم مدیران وکارکنان دو مجموعه جهت افزايش رضايت مندي مشتري

⦁ برنامه ریزی هدفمند با نگاه فراگیر به اجزای مجموعه در انجام پروژه های درگیر در چند بخش مختلف

⦁  پاسخگویی واحد به مشتری در پروژه های معطوف به چند زیر مجموعه مختلف

⦁ اجراي پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندي و سطح كيفي مورد انتظار مشتری

⦁ ارتقاء كيفيت و بهبود مستمر از طريق شناسايي  کاستی ها ی زیر مجموعه‌ها

 

بر این اساس شرکت جریان کارا هدف علاوه بر فروش انواع پمپ هیدرولیک، هیدروموتور، شیر هیدرولیک پروپرشنال و معمولی و لوازم یدکی برند‌های معتبر اروپایی و آمریکایی و نیز فروش بلوئرهای صنعتی با دارا بودن ماشین آلات و دستگاه‌های تخصصی در کارگاه‌های مجهز و نیز برخورداری از نیرو‌های مجرب ومتخصص و آموزش دیده در قسمت تعمیر، اورهال و تست در سه بخش: 1-کارگاه تعمیر و اورهال هیدرولیک 2-کارگاه تست هیدرولیک 3-کارگاه تعمیرات بلوئر فعالیت می‌نماید.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin