پمپ کارتریجی جابجایی متغیر تحریک مستقیم سری PV7...A بوش رکسروت

پمپ کارتریجی جابجایی متغیر تحریک مستقیم سری PV7...A بوش رکسروت

Vane pumps, variable displacement PV7...A Bosch Rexroth

پمپ هیدرولیک کارتریجی یا پره ای دبی متغیر تحریک مستقیم بوش رکسروت دارای کد   PV7...A بوده و تغییر دبی پمپ از طریق پیچ تنظیم حجم جابجایی صورت می‌گیرد. به این طریق وقتی فشار مدار هیدرولیک به مقدار فشار تعیین شده از طریق پیچ قابل تنظیم در پمپ پره ای رکسروت می‌رسد، موقیعت استاتور تغییر کرده و دبی خروجی به صفر می‌رسد. همچنین پمپ هیدرولیک کارتریجی دبی متغیر PV7 بوش رکسروت دارای پیچ تنظیم محدود کننده حداکثر دبی خروجی پمپ نیز می‌باشد.

سر و صدای کاری کم، تعمیر و نگهداری آسان، عمر عملکردی بالا در مدار هیدرولیک، بازده بالا از ویژگی‌های پمپ پره ای رکسروت می‌باشد. محدوده دبی پمپ‌های کارتریجی واریابل سری PV7...A رکسروت بین ۱۰ الی ۲۵ سی‌سی در ۲ سایز ابعادی پوسته با حداکثر فشار کاری ۱۰۰ بار می‌باشد. این مقدار فشار در مورد روغن هیدرولیکی با ویسکوزیته    cSt  36 در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد، صادق می‌‌باشد.

سمبل هیدرولیکی پمپ پره ای دبی متغیر رکسروت سری PV7
سمبل هیدرولیکی پمپ پره‌ای دبی متغیر رکسروت سری PV7

 در پمپ دبی متغیر کارتریجی رکسروت با کد PV7-2X/20-25RA01MA0-10  که دارای ماکسیمم دبی ۲۵ سی‌سی و فشار ۱۰۰ بار است، تنظیمات اولیه کارخانه بوش رکسروت Bosch Rexroth برای این پمپ در فشار ۷۰ بار و دبی ۲۰ لیتر بر دقیقه، ست شده است.

کارتریج‌های پمپ پره ای رکسروت بدلیل یک تیکه بوده شافت و کارتریج بسادگی قابل تعویض نبوده، از این رو برای تعمیر پمپ هیدرولیک پره ای بوش رکسروت، اگر مشکل خود کارتریج باشد، کل پمپ باید تعویض گردد.

 مشخصات مربوط به دیگر اطلاعات فنی و کد دهی جهت سفارش به کارخانه آلمانی در کاتالوگ پمپ پره ای رکسروت به پیوست قابل دانلود است.