پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال

پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال

پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال Commersial
Commersial hydrualic gear pumps, Bushing Design

پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال سری 300 از نوع پمپ هیدورلیک دنده خارجی و دارای بوش هستند که همین امر سبب کار در دورهای بالا و فشار کاری بیشتر می‌گردد. ساختار پوسته پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال از سه تیکه چدنی (کلگی یا هد، سیلندر یا هوزینگ و درته) با فضای زیاد جهت قرارگیری دنده و بوش برنجی تقلیل‌دهنده اصطکاک تشکیل شده که سبب قدرت، کارایی و دوام بالای پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال در سخت‌ترین محیط‌های عملکردی می‌گردد. طراحی پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال شامل تراست پلیت یا برنجی عینکی و پیکربندی کلی سیل‌های آبند بصورتی است که کارکرد بهینه پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال را در شرایط کاری با دماهای بالا و ویسکوزیته پایین ممکن می‌سازد.

در ساختار شافت پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال از چدن خاکستری با چقرمگی بالا استفاده شده که جهت کار در دورهای بالا بسیار مناسب بوده و تراست پلیت یا برنجی عینکی پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال سبب آب‌بندی روغن و بهبود کارایی و عملکرد می‌شود.

پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال سری 300 بصورت تک و چند طبقه موجود هستند. پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال چند طبقه هزینه‌های کلی را کاهش و حجم کمتری را اشغال می‌کنند. پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال طبقاتی امکان ورودی مشترک را داشته و تا شش پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال را می‌توان با هم کوپل کرد. پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال در دورهای بالا و تا دور 3000rpm کاربرد دارند و شامل تیپ‌های زیر بوده که هر تیپ با حجم جابجایی‌ها مختلفی کلاسه‌بندی شده و این کار با تغییر ارتفاع و پهنای سیلندر صورت می‌پذیرد.

پمپ هیدرولیک دنده ای کامرشیال که هم اکنون توسط کمپانی پارکر تولید می‌گردد.
پمپ هیدرولیک دنده‌ای کامرشیال که هم اکنون توسط کمپانی پارکر تولید می‌گردد.
  1.  پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P315 مشهور به P20 بوشی
  2. پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P330 مشهور به P30 بوشی
  3. پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P350 مشهور به P50 بوشی
  4. پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P365 مشهور به P75 بوشی

 مشخصات پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال:

این موارد تکنیکی مربوط به کاتالوگ پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال بوده و شامل انواع استاندارد پمپ هیدرولیک مربوط به انواع بیل، لودر، جرثقل، غلطک و ... شده، اما برای پمپ‌های دنده ای دیگر وسایل خاص نیازمند اطلاعات اضافه‌تری می‌باشیم.

با توجه به تجربه 70 ساله شرکت کامرشیال در ساخت انواع پمپ هیدرولیک دنده ای چدنی هم اکنون پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال در انواع ماشین‌های سنگین راه سازی ایران استفاده می‌گردد.

حجم جابجایی پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال  از 10.2 تا 147.5 سی‌سی بوده و در چهار تیپ برای کاربرد در ماشین‌آلات راهسازی و عملکرد در فشار کاری حدود 250 بار و دور 3000 rpm طراحی شده‌اند.

۱.  اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P315 مشهور به P20 بوشی:

پمپ هیدرولیک P20 بوشی یا پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P315 در سیزده کد از کد 05 با فشار ماکسیمم 275 بار برای سیال روغن معمولی و تا کد 20 و فشار حداکثر 190 بار موجود می‌باشد.

۲. اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P330 مشهور به P30 بوشی:

پمپ هیدرولیک چدنی بوشی P30 یا پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P330 یا همان پمپ هیدرولیک پارکر PGP330 در هفت کد از 16 سی‌سی تا 64.4 سی سی و فشار حداکثر مابین 275 بار تا 225 بار جهت ماشین‌آلات سنگین تولید می‌گردد.

۳. اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P350 مشهور به P50 بوشی:

پمپ هیدرولیک چدنی بوشی P50 یا پمپ هیدرولیک  PGP350 یا پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P350 هم بصورت تک و هم چند طبقه  در نه کد از 21 سی‌سی تا 104 سی‌سی و از فشار 275 بار تا 190 بار و با محدوده دور 900 تا 2400 RPM تولید و جهت مصارف متعدد استفاده می‌گردد.

۴. اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P365 مشهور به P75 بوشی:

پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال P365 یا پمپ هیدورلیک پارکر PGP365 معروف به پمپ چدنی بوشی P75 در هشت کد و حجم جابجایی بین 44.3 سی‌سی تا 147.5 سی‌سی و فشار حدا کثر 275 تا 225 بار جهت مصارف راه سازی تولید می‌گردد.

مشخصات 4 تیپ در کاتالوگ پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی کامرشیال موجود می‌باشد.