کالیبره و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ MOOG شرکت آپادانا سرام

کالیبره و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ MOOG شرکت آپادانا سرام

هولدینگ آپادانا سرام از بزرگترین تولیدکننده‌های انواع کاشی و سرامیک با ظرفیت تولید بالغ بر سی میلیون مترمربع در سال، با موقعیتی استثنایی در زمینی به وسعت 127 هکتار در جاده بوئین زهرا واقع شده است.

 تمامی ماشین‌آلات و تكنولوژی بکار رفته در شرکت آپادانا سرام که شامل 8 دستگاه بالمیل، 7 دستگاه اسپری درایر، 27 دستگاه پرس ساکمی، 26 دستگاه درایر عمودی، 28 خط لعاب، 18 دستگاه کوره، 7 خط پولیش و 26 خط سورت و بسته‌بندی و دیگر تجهیزات وابسته می‌شود، ساخت شرکت ساکمی SACMI  ایتالیا می‌باشد. بهرمندی از نیروهای فنی و متخصص و وجود بهترین و بزرگترین آزمایشگاه کنترل کیفیت کاشی در کل منطقه، این کارخانه را به یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک خاورمیانه بدل ساخته است.

هولدینگ آپادانا سرام از بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک خاورمیانه
هولدینگ آپادانا سرام از بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک خاورمیانه

طبق درخواست واحد فنی شرکت آپادنا سرام بررسی، کالیبره و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ YV32  پرس ساکمی به کارگاه کالیبره و تعمیر شیر سروو شرکت جریان کارا واگذار شد. در نامه واحد درخواست‌کننده مشکلی که منجر به تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ  SE3E50 شده بود را سوختن کارت الکترونیکی، عملکرد نامناسب شیر پیلوتی و نیز تنظیم نبودن شیر سروو و لزوم کالیبره شیر سروو عنوان شده بود.

تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ YV32 پرس ساکمی SACMI ایتالیا
تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ YV32 پرس ساکمی SACMI ایتالیا

 شیر سروو هیدرولیک موگ MOOG در پرس ساکمی وظیفه توقف و تنظیم دقیق حرکت جک پرس را عهده دار بوده که در پیوست‌های تعمیراتی شرکت ساکمی SACMI  بصورت  YV32 اطلاق می‌گردد.

در حقیقیت شیر سروو موگ SE3E50 یک شیر سه راهه کنترل جریان کارتریجی و با سروو نوع اسپول لغزشی Sliding Spool  با کنترل موقعیت و کنترل یکپارچه الکترونیک، کارت الکترونیک و عملکرد هیدرولیکی – تناسبی دو طبقه می‌باشد. این شیر سروو با سایز 50 یا 2 اینچ دارای جریان نامی 850 لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار 350 بار می‌باشد. شیر سروو YV32 بر روی منیفولد نصب شده و بطور پیوسته و دقیق، جریان را از P بهA  و یا A به T تنظیم می‌نماید.

جهت کالیبره و تعمیر شیر موگ MOOG با استخراج پارامترهای اصلی و عملکردی شیر سرو مشابه نو بوسیله نرم‌افزار کامپیوتری در کارگاه شرکت، نرم‌افزار شبیه‌ساز دینامیکی طراحی و بکار گرفته شد.

برای این منظور با کمک مدل ریاضی  شیر MOOG، مدل دقیق دینامیكی بازگو كننده جزئیات جهت تعمیر شیر موگ MOOG شامل جزئیات کدینگ شیر سروو موگ پیلوتی D633، حلقه بسته بودن، مدل سروو لغزشی، ترانسدیوسر و کارت الکترونیکی و نیز دیگر پارامترهای اساسی استخراج گردید. مدل دینامیكی در محیط سیمولینك نرم‌افزار Matlab شبیه‌سازی شد و نتایج با استفاده از شیر موگ SE3E50 نو، توسط دستگاه تست VALID گردید.

در مسیر بررسی و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ MOOG با توجه به کاتالوگ و پیوست‌های فنی موجود و نیز طراحی تکنیکی شیر هیدرولیک موگ که شامل 6 بخش اصلی زیر بوده، بصورت پله پله اقدام شده است.

شمای ساختاری شیر سروو هیدرولیک موگ SE3E50
شمای ساختاری شیر سروو هیدرولیک موگ SE3E50
  1. بررسی و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ D633 پیلوتی (1)
  2. برررسی و تعمیر اسپول اصلی شیر سروو هیدرولیک موگ بدلیل خوردگی  (2)
  3. کنترل و بررسی غلاف اسپول شیر موگ (3)
  4. چک کامل تنه و کاور شیر سروو هیدرولیک موگ (4)
  5. کنترل و تست ترانسدیوسر موقعیت (5)
  6. بررسی، تعمیر و تست  کنترل یکپارچه الکترونیکی شیر موگ (6)

بر این اساس و طبق عملکرد آن پروسه کالیبره و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ SE3E50 با کنترل و تعمیر دقیق اسپول اصلی (2) دارای پهنای پیلوت یکسان، شروع و در ادامه تحریک‌کننده آن که یک شیر پروپرشنال پیلوتی موگ مدل D633 با سرعت بالاست بررسی، تعمیر و تست گردید.

با کمک نرم‌افزار شبیه‌ساز و بر مبنای عملکرد شیر سروو که تغیر تعادل فشار از طریق (7) بر روی اسپول اصلی، سبب ایجاد نیروی جابجایی بسیار کم اسپول شیر موگ MOOG می‌گردد، مقدار و میزان این نیرو (تولیدی بر اساس ولتاژ داده شده) کنترل و صحه‌گذاری شد. با جابجایی میله اسپول (8) و بالطبع تغیر حرکت اسپول، جریان اصلی از P به A یا A به T جابجا می‌گردد. در این میان همچنین مسأله مهم عملکرد کلی پیلوت شیر سروو بررسی،  کنترل و تدقیق شد.

با توجه به کنترل اسپول شیر هیدرولیک موگ بوسیله ترانسدیوسر موقعیت (5)، ارزیابی و سنجش دقیق عملکرد ترانسدیوسر بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. حلقه عملکردی شیر موگ بوسیله کنترل یکپارچه الکترونیکی (6) بسته می‌گردد. از این تعریف می‌توان دریافت که این عنصر نقش کلیدی در سیستم شیر سروو موگ YV32 دارد. با توجه به قرارگیری کارت الکترونیکی در این قسمت، با بررسی و تست‌های مورد لزوم بخش‌های آسیب دیده و قطعات سوخته مشخص و پس از  تعویض و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ MOOG، کارت الکترونیکی بصورت مجزا تست و کنترل شد. همچنین با تحریک شیر سروو از طریق ولتاژ ورودی و بررسی و کنترل خروجی‌های مرتبط، پاسخ زمانی سیستم کنترل یکپارچه الکترونیکی بصورت ویژه و تخصصی کنترل، ارزیابی  و اصلاح شد.

در نهایت پس از چک و کنترل اجزای شیر سروو و کنترل کلی سیستم پروسه تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ  MOOG کامل و شیر تحت آزمایش عملکردی توسط دستگاه تست قرار گرفت. با استخراج نتایج و مقایسه آن با نتایج شبیه‌سازی نرم‌افزاری، تاییدیه صحه‌گذاری پروسه تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ صادر و شیر در اقدام نهایی روی دستگاه تست کالیبره گردید.

اتمام پروسه کالیبره و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ XLB
اتمام پروسه کالیبره و تعمیر شیر سروو هیدرولیک موگ XLB

با اتمام کار تعمیر و کالیبره شیر سروو هیدرولیک موگ، شیر به کارخانه آپادانا سرام تحویل داده و توسط واحد فنی توضیحاتی درباره  مواردی که باعث از کارافتادگی شیر  MOOG از جمله تحریک با ولتاژ زیاد که سبب سوختن کارت، گرمای بیش از حد مدار، درجه تمیزی و نوع روغن بکار رفته که سبب مشکلات متعدد و نیز اتصالات اشتباه که منجر به حرکت‌های کنترل نشده اسپول و تخریب دستگاه می‌گردد، ارائه شد.

در نهایت شیر سروو  MOOG با قرار گیری روی دستگاه پرس ساکمی و کنترل و تصدیق تمامی فرمان‌های عملکردی در مدار، مورد تایید واحد کنترل فنی شرکت آپادانا سرام قرار گرفت.