(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

طراحی و ساخت

طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک و جک هیدرولیک برای صنایع فلزی کوشا

طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک و جک هیدرولیک برای صنایع فلزی کوشا

از دستگاه تیوب باندل کش (Tube bundle puller) جهت سرویس مبدل‌های حرارتی از نوع Shell & Tube به منظور خارج کردن تیوب باندل (Tube bundle) و همچنین جازدن آن، به کار می‌رود.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin