(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

تعمیر شیر پروپرشنال رکسروت شرکت برودتی و حرارتی نیک

پروژه تعمیر و کالیبره دو عدد شیر پروپرشنال رکسروت 4WREE دستگاه پرس برک

 

شرکت برودتی و حرارتی نیک در سال 1339 تاسیس و هم اکنون بعنوان یکی از بزرگترین طراح و سازنده‌های سیستم‌های برودتی، تجهیزات مرتبط با برودت صنعتی و تجاری و دستگاه‌های تهویه مطبوع در صنایع ایران مشغول به فعالیت می‌باشد.

 

 nik-company

شرکت برودتی و حرارتی نیک

 

دو عدد شیر پروپرشنال رکسروت به کدهای 4WREE 6 و 4WREE 10 مربوط به پرس برک این شرکت بعد از سالها عملکرد روی مدار هیدرولیک دستگاه معیوب گردیده و بدلیل عدم کارکرد در مدار، جهت تعمیر به کارگاه تعمیر شیر پروپرشنال و سروو هیدرولیک شرکت جریان کارا ارسال گردید.


دو شیر پروپرشنال رکسروت 4WREE هر دو از نوع شیر پروپرشنال کنترل جهت زیر شیری با فیدبک الکترونیکی موقعیت بوده، این دو نوع شیر پروپرشنال رکسروت از نوع کارت سرخود، بصورت 3/4 یکی درسایز 6 یا یک چهارم اینچ با دبی 16 لیتر بر دقیقه و دیگری در سایز 10 یا سه هشتم اینچ با دبی 50 لیتر، دارای فرمان وسط بسته بوده و با ولتاژ 10V±  تحریک می‌گردند. شیر پروپرشنال رکسروت 4WREE بصورت تحریک مستقیم و بوسیله بوبین برقی پروپرشنال، همچنین بواسطه کارت الکترونیکی شیر پروپرشنال رکسروت که بر روی خود شیر قرار دارد تحریک می‌شود.

 

 series 10

شیر پروپرشنال رکسروت کارت سر خود 4WREE 10

 

در کارگاه تعمیر شیر پروپرشنال و سروو هیدرولیک شرکت جریان کارا جهت تعمیر شیر پروپرشنال رکسروت 4WREE مشخص گردید که عیب عمده این دو شیر، مربوط به سوختن کارت الکترونیکی و یا برد آن بوده و این امر بعلت اختلال در سیستم برق دستگاه پرس برک بوده است.

 لذا با توجه به موجود نبودن کارت پروپرشنال رکسروت و نیز صرف وقت و هزینه بسیار جهت وارد نمودن آن در عین نیاز مبرم کارخانه به دوعدد شیر پروپرشنال رکسروت مذکور، مهندسین برق و متخصصین الکتروهیدرولیک شرکت جریان کارا برای تعمیر شیر پروپرشنال رکسروت 4WREE با بکار بستن روش‌های تخصصی و تعویض برخی قطعات حساس کارت الکترونیکی شیر پروپرشنال رکسروت، توانستند کارت مورد نظر را با موفقیت تعمیر و برد الکترونیکی آن را اورهال نمایند.

همچنین بدلیل کارکرد مداوم روی دستگاه پرس، اسپول یکی از دو شیر پروپرشنال رکسروت 4WREE نیز دارای ساییدگی شده بود که در کارگاه تعمیر شیر پروپرشنال رکسروت با ماشینکاری، سنگ زنی، آبکاری لایه ای و مجدداً سنگ زنی، اسپول وفنرهای کنترلی اورهال و روی تنه شیر پروپرشنال رکسروت قرار گرفت.

 

 

 series-6

شیر پروپرشنال رکسروت کارت سر خود 4WREE 6

 

بعد از تعویض برخی قطعات دو برد الکترونیکی و تعمیر شیر پروپرشنال رکسروت و نیز اورهال کامل بخش مکانیک، عملکرد دو شیر پروپرشنال رکسروت 4WREE روی دستگاه تست، ارزیابی و صحت عملکرد آنها مورد تایید متخصص کنترل کیفی قرار گرفت.

در نهایت جهت کالیبره شیر پروپرشنال رکسروت در کارگاه تعمیر شیر پروپرشنال رکسروت با حضور متخصص الکترو هیدرولیک شرکت، مکان قرار‌گیری اسپول شیر پروپرشنال رکسروت با تحریک ولتاژ 10V±، بر اساس دریافت گزارش خروجی ترانسدیسور موقعیت LVDT سنجیده و بعد از تنظیمات نهایی بر اساس منحنی‌های عملکردی موجود در کاتالوگ، دو شیر پروپرشنال رکسروت کالیبره گردید. بعد از کالیبره شیر‌های پروپرشنال، گواهینامه Certificate صحت عملکرد فنی صادر و دو شیر پروپرشنال رکسروت تحویل مشتری گردید.

 

 letter

گواهینامه حسن انجام کار جهت تعمیر شیر پروپرشنال رکسروت  توسط شرکت نیک

 

همچنین جهت نصب شیر پروپرشنال رکسروت روی پرس برک شرکت برودتی و حرارتی نیک، با مشاوره‌های متخصص الکترو هیدرولیک شرکت جریان کارا المان‌های حساس مدار کنترل و بعد از اطمینان از رفع مشکل اختلال در سیستم برق با موفقیت روی دستگاه پرس برک نصب و تمامی فرمان‌های عملکردی دو شیر پروپرشنال رکسروت توسط متخصص دستگاه تایید گردید.

 

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin