(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

رفع عیب و اورهال مدار یونیت هیدرولیک پرس MCP شرکت لوح سبز

شرکت لوح سبز جنوب
 

شرکت لوح سبز جنوب در استان خوزستان در منطقه ای تحت نام شعیبیه بفاصله 30 كیلومتری جنوب شهرستان شوشتر در کشت و صنعت امام خمینی واقع گردیده است.

لوح سبز جنوب یكی از بازوهای موثر شركت توسعه نیشكر و یک شرکت سهامی عام می‌باشد. كارخانه تولید تخته صنعتی (MDF) در سال 89 به بهره برداری رسید. دستگاهها وتجهیزات این كارخانه از كشورهای آلمان، سوئیس، سوئد و فنلاند تامین گردیده است. ظرفیت سالیانه شرکت لوح سبز جنوب 132000 متر مکعب و تنها کارخانه با ظرفیت یکصد هزارتن و با استفاده از ماده اولیه باگاس در جهان می‌باشد .

واحد‌های تولیدی دیگر این شرکت نظیر روکش تخته‌های MDF ملامینه سفید و رنگی، خط روکش ملامینه دوبل، چسب اوره فرمالدئید و.. بمرور راه اندازی و به بهره برداری رسید. این شرکت موفق به دریافت گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه در سال 95 گردید.

 

شرکت لوح سبز جنوب

 

پیرو مشکلات پیش آمده در عملکرد یونیت هیدرولیک پرس و سیستم Majec Chut Press جلسه ای با حضور مسئولین فنی شرکت لوح سبز جنوب و نمایندگان فنی شرکت جریان کارا در کارخانه تشکیل و قرار شد جهت برطرف شدن مشکلات مکتوب در صورتجلسه و محقق شدن عملکرد مطلوب دستگاه، شرکت جریان کارا پیشنهاد فنی و برنامه کاری به همراه پیشنهاد مالی خود را اعلام نماید که با انجام مکاتبات مربوطه و تائیدات داده شده، اورهال سیستم بصورت قراردادی با پیوست‌های فنی وارد فاز اجرایی شد.

بر اساس بررسیهای صورت گرفته رئوس مشکلات یونیت هیدرولیک و دستگاه MCP شامل موارد زیر بود:

با توجه به بازدیدهای صورت گرفته و اخذ داده‌های مورد نیاز توسط مسئول گروه فنی شرکت جریان کارا، دو تیم مجزای مکانیک و برق با دستورالعمل اجرایی معین در غالب یک برنامه کاری با زمان بندی مشخص جهت رفع عیوب یونیت هیدرولیک پرس آبگیری و رسیدن به نقطه مطلوب کاری سیستم رطوبت گیریMCP ، انتخاب و در محل کارخانه بمدت یکماه (تیم برق در حدود دو هفته) مستقر شدند. از این رو اقدامات انجام شده دو تیم اجرایی بصورت مختصر بیان می‌گردد.

اقدمات انجام شده تیم مکانیک:

پمپ‌های اصلی یونیت هیدرولیک دستگاه شامل 9 عدد پمپ کارتریج ویکرز 35VQ دمونتاژ و عیوب ذیل مشاهده و برطرف گردید.

یکی از پمپ‌ها به صورت چپگرد جمع شده بود که این امر باعث تولید گرمای شدید، صدای غیرطبیعی، سوختن پمپ و کاهش سرعت عملکرد دستگاه شده بود. لذا پمپ مربوطه با پمپ کارتریج ویکرز مناسب جایگزین گردید.

 

شرکت لوح سبز جنوب

 

شناسایی پمپهای با راندمان پایینتر و تعویض آنها و جلوگیری از تولید دما از طریق پمپ با راندمان پایین. پره‌های کارتریج و رینگ‌های سه عدد از پمپ‌ها کارتریج ویکرز ساییده شده بود که این امر باعث کاهش راندمان پمپها، تولید صدا در یونیت هیدرولیک پرس آبگیری و افزایش دما می‌شد که با تعویض کارتریج‌های آن‌ها مشکل برطرف گردید.

اورینگ‌های فلنچ‌های واسط پمپ‌ها به درستی انتخاب نشده بود که این موضوع باعث بریده شدن شفتها و آسیب به بیرینگ‌های پمپ کارتریجی ویکرز در یونیت هیدرولیک پرس آبگیری MCP می‌شد.

کوپلینگ الکتروموتور شماره 2 به درستی با پمپ کارتریج ویکرز هم راستا نشده بود که این موضوع باعث بریده شدن شفت و افزایش بار الکتروموتور می‌شد. لقی طولی کوپلینگ الکتروموتور مربوطه در محل تنظیم، هم راستا و لاستیک ضربه گیر آن تعویض گردید.

در ادامه موارد دیگری در راستای عملکرد مطلوب مدار یونیت هیدرولیک پرس انجام شد که در این ارائه بصورت کلی و بسیار مختصر بدان اشاره می‌شود.

در این راستا می‌توان به تعویض کیت آب بندی تمامی پمپ‌های و همچنین بررسی تمامی چک ولوهای خروجی پمپ‌های اشاره نمود.

پمپ پیستونی ویکرز سیستم پرس مدل PVH32 دمونتاژ، رگلاتور آن سرویس و در محل تنظیم گردید. بالاتر بودن فشار ریلیف پمپ پیستونی ویکرز از cut off آن و تخلیه دائمی دبی از فشارشکن در فشار بالا که باعث میشده که رگلاتور مانند یک هیتر عمل کند.

 

شرکت لوح سبز جنوب

 

فلاشینگ سیستم و فیلتر کردن روغن که تاثیر بسزایی در راندمان بالای سیستم و کاهش دمای کلی دستگاه دارد. تمامی فیلتر المنتهای هیدرولیک هیداک یونیت هیدرولیک پرس تعویض و مخزن هیدرولیک کاملا شست و شو و تمیز گردید. لازم به ذکر است که المنت فیلترهای فشار هیداک دستگاه دارای کیفیت مطلوبی نبودند و بعبارتی از المنتهای غیر استاندارد و فیک هیداک در سیستم استفاده می‌شد که خوشبختانه بدلیل موجود بودن المنتهای هیداک اصل در انبار شرکت و برای رفع مشکل سیستم فیلتراسیون دستگاه، جهت تعویض، در اختیارتیم مکانیک قرار داده شد.

 

شرکت لوح سبز جنوب

 

بلوک شماره یک مربوط به جک‌های اصلی دستگاه دمونتاژ، عملکرد قسمت‌های مختلف و سلامت شیرهای کارتریج، فشار شکن و کانتربالانس آن بررسی و پس از تعویض کیت آب بندی مجددا بر روی دستگاه یونیت هیدرولیک MCP نصب شد. تمامی قسمت‌های بلوک‌های دو و سه در محل سرویس و کیت آب بندی آن‌ها تعویض گردید. لازم به ذکر است که فشارهای ماکزیمم و متغیر دستگاه و هم چنین فشار کانتربالانس آن‌ها تنظیم نبود که این امر باعث افزایش فشار کاری پمپ ها، افزایش بار الکتروموتورها، بریده شدن شفت‌ها و صدای غیر عادی شیرهای کارتریج هنگام عملکرد یونیت هیدرولیک پرس می‌شد که تمام فشارهای مربوطه مطابق با کاتالوگ دستگاه تنظیم گردیدند.

 

شرکت لوح سبز جنوب

 

دو عدد از شیر‌های پروپرشنال رکسروت دستگاه تعمیر و مابقی پس از کالیبره شدن روی مدار سیستم MCP نصب شد. تمامی جک‌های اصلی دستگاه تا فشار 120 بار و 9 عدد جک‌های پرس تا فشار 100 بار تست و نشتی داخلی و ظاهری آن‌ها بررسی و سلامت آن‌ها تایید گردید. بسته بودن مسیر برگشت جکهای پرس که باعث افزایش فشار و عدم کارکرد صحیح و تولید دما در سیستم یونیت هیدرولیک پرس می‌شده است.

بلوک کنترل جک‌های هیدرولیک پرس دمونتاژ و عملکرد آن به منظور تنظیم دقیق دستگاه بررسی و کیت‌های آب بندی آن تعویض گردید. فشار شکن این بلوک و شیرهای برگشت آرام آن تنظیم نبودند که این موضوع باعث تولید گرما، کف کردن روغن و صدای غیرعادی سیستم یونیت هیدرولیک پرس می‌شد.

همچنین تمامی شیرهای Shut-off دستگاه بررسی و سلامت آن‌ها تایید گردید. فشار Back Pressure جک‌های پرس تنظیم نبود که این امر باعث بروز کاویتاسیون در جک‌های پرس می‌شد.

Pre charge آکومولاتور پرس برروی 150 بار تنظیم شده بود که عملا باعث می‌شد آکومولاتور هیچ گونه عملکردی نداشته و از مدار خارج باشد. مقدار این فشار بر روی 50 بار تنظیم گردید.

فشار رگلاتور پمپ سیستم پرس بر روی 130 بار ، فشار شکن بلوک اصلی بر روی 150 بار و شوک ولو آکومولاتور بر روی 170 بار تنظیم شد. نوسان ولتاژ تابلو برق دستگاه، بیش باری الکتروموتورها و همچنین تنظیمات مربوط به کارت‌های شیر پروپرشنال رکسروت کاهنده فشار دستگاه توسط تیم برق انجام گردید.

اهم فعالیت‌های انجام شده توسط تیم برق:

 • در ابتدا تابلوی کنترل در طبقه همکف واحد دستگاه یونیت هیدرولیک MCP مورد بررسی قرار گرفت. از سه کارت ویکرز دو عدد آن موجود است و یک عدد از این کارت با یک کارت سرخود بوش رکسروت جایگزین شده است.
 • سیگنالهای فرمان میلی‌آمپری که از سمت plc به تابلوی اول ( در طبقه همکف واحد mcp) وارد میشدند بررسی شدند. دو سیگنال مرتبط با کارتهای ویکرز به صورت صحیح از طریق این تابلو به کارت وارد میشوند. در این بررسی قطعی سیگنالهای برد سوم (بوش رکسروت) در این تابلو مشاهده شد و رفع گردید.
 • سیگنالهای کارت بوش رکسروت درتابلو دوم و همچنین در ورودی کارت نیز دارای قطعی و اتصالی بود که مشاهده و رفع شد.
 • هر مجموعه سیلندر به صورت جداگانه در مسیر قرار گرفتند و راه اندازی شدند.
 • سیلندرهای اصلی ۲ و ۳ که داری کارت ویکرز بودند با هم راه اندازی شدند که به دلیل تداخل فرمانها قادر به هماهنگ‌شدن نبودند، با تنظیم کارتها، این دو سیلندر به صورت همزمان و بصورت صحیح عمل کرده و راه اندازی شدند.
 • سیلندر اصلی شماره ۱ که از کارت بوش رکسروت استفاده میکند به تنهایی قادر به عملکرد می‌باشد ولی در ترکیب با دو سیلندر اصلی دیگر به دلیل تداخل زمانی کارایی سیلندر ۳ از دست میرود.
  این مشکل به دلیل عدم وجود کارت ویکرز اصلی و همچنین عدم اطلاع از تنظیمات دقیق مورد نیاز برای کارتهای دیگر می‌باشد. راه حل این مسئله استفاده از کارت ویکرز اصلی یا اطلاع از پارامترهای تنظیمی لازم از سمت کارخانه می‌باشد.
 • با توجه به تعویض شیرهای ۲۲۰ ولت با شیرهای ۲۴ ولت، بررسی‌های بیشتری بر روی تغذیه این شیرها صورت گرفت و نوسان ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت در تابلو ۱ و ۲ و کانکتور شیرها مشاهده گردید. با بررسی انجام شده ایراد در کابل انتقال تغذیه از اتاق plc می‌باشد، برای حل مشکل یک منبع تغذیه مستقل در تابلو ۱ قرار داده شد. برای حل دائمی این مشکل میتوان کابل را تعویض کرد و یا اینکه منبع تغذیه اصلی به این تابلو منتقل شود.
 • کارت بوش رکسروت مورد استفاده نیز دارای کارکرد صحیح جهت تنظیم فشارها و سرعت عمل نبود که با کارت جدید دیگری تعویض گردید و پارامترهای فشار و سرعت بر روی آن تنظیم شدند.
 • در نهایت یونیت هیدرولیک پرس با سه پمپ اصلی راه اندازی گردید و سیلندرهای اصلی و سیلندرهای فرعی بدون تداخل راه اندازی شدند.

 

شرکت لوح سبز جنوب

 

بدینوسیله دستگاه پرس Majec Chut Press مذکور بصورت استاندارد تحویل کارفرما شد و با اتمام انجام پروژه و اطمینان نمایندگان فنی شرکت لوح سبز از کارکرد مطلوب تمامی فرمان‌های عملکردی یونیت هیدرولیک دستگاه پرس در سیکل اعلام شده، گواهی حسن انجام کار فوق صادر گردید.

همچنین تیم الکترو هیدرولیک شرکت جریان کارا جهت تداوم عملکرد استاندارد مدار، دستور العمل اجرایی سرویس ، نگه داری و نکات ضروری در استفاده از دستگاه یونیت هیدرولیک پرس MCP را به کارفرما ارائه نمودند.

موارد اشاره شده در دستورالعمل سرویس ، نگه داری از دستگاه MCP شامل زمان تعویض فیلترهای دستگاه، زمان تعویض و پاکسازی مخزن یونیت هیدرولیک، لزوم کنترل و بررسی سطح روغن، نکات ضروری در تنظیم سیستم PLC، شرایط انجام هواگیری و ... می‌باشد.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin