(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر کنترل جهت نامور متال ورک

شیرهای نامور متال ورک

METAL WORK NAMUR VALVES

شیرهای نامور متال ورک METAL WORK که دارای پورت نامور بوده و اکثرا برای اکچواتورها استفاده می‌گردد به دوصورت تحریک پنوماتیکی PNV  و تحریک الکترو پنوماتیکی SOV بصورت 4/2 و 5/2 ساخته می‌شود.

 

 

namur valves

کاربرد شیر نامور متال ورک روی یک جک پنوماتیکی

 

دیاگرام عملکرد یک شیر نامور 4/2 متال ورک در عکس بالا نشان داده شده است. در هنگام حرکت سیلندر، هوای محفظه B به سمت محفظه A تخلیه شده و باعث جابجایی جک بدون ورود هوای کثیف اطراف بداخل آن می‌شود.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin