(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر پنوماتیک متال ورک

شیر متال ورک METAL WORK VALVE

شیر پنوماتیکی یا توزیع کننده‌ها نقش رساندن هوای خارج شده از واحد مراقبت را به سمت عملگرها با فشار، دبی و جهت مناسب دارا می‌باشند. شیرهای پنوماتیکی یا شیرهای كنترلي نیوماتیکی شامل شیر کنترل جریان، شیر‌های کنترل جهت، شير پروپرشنال، رگولاتور پروپرشنال، شير سروو لغزشي، شير سروو  فلاپر نازل، شير سروو  جت پايپ، شير on-off با تحريك PWM می‌شوند.


محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin