(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

پمپ هیدرولیک پیستونی A4VG بوش رکسروت

مشخصات فنی پمپ دبی متغیر حلقه بسته سری A4VG رکسروت Rexroth

یکی از تکنیکی ترین پمپ های هیدرولیک دبی متغیر شرکت بوش رکسروت که برای کار در مدار حلقه بسته طراحی شده پمپ هیدرولیک A4VG میباشد که بدلیل توانمندی‌ها و قابلیت های گوناگون دارای کاربری های ویژه در صنایع و دستگاههای حساس و پیچیده می‌باشد.

پمپهای پیستونی هیدرولیک حلقه بسته A4VG رکسروت با توانایی تغیر صفحه سواش پلیت swashplate از مقدار زاویه صفر تا ماکس، جریان دبی خروجی را بصورت آرام و یکنواخت کنترل دقیق می‌نماید.

برای محافظت ویژه از بروز فشار بیش از حد به پمپ حلقه بسته A4VG رکسروت، خط های خروجی فشارآن به دو شیر فشار شکن مجهز می باشند. همچنین از این شیرها می توان بعنوان شیر اطمینان کمکی در مدار هیدرولیک بهره برد.

یکی از مهمترین ویژگیهای پمپ هیدرولیک A4VG رکسروت که کارایی و بازده کلی این پمپ را به میزان زیادی ارتقا داده مجهز بودن این پمپ به بوست پمپ یا در اصطلاح شارژ پمپ هیدرولیک می باشد. یکی از کاربرد شارژ پمپ رکسروت در خطوط هیدرولیک تامین جریان اولیه پشت سیلندر وعملگر می باشد که فشار آن قابل کنترل بوده و بصورت استاتیک در خط حفظ شده و بر اساس کاربرد مورد نظر پمپ اصلی، فشار و جریان ثانوی و اصلی را در خط تامین می‌نماید. کنترل فشار شارژ پمپ با پیچ تنظیم روی فشار شکن انجام می شود.

این نوع پمپ هیدرولیکی شرکت بوش رکسروت توانایی کار در فشار هیدرولیکی 400 بار را بصورت مداوم دارا بوده و ماکزیمیم فشار قابل تحمل آن تا 450 بار بصورت لحظه ای می باشد. سایز حجم جابجایی  این پمپ‌های هیدرولیک در محدوده 28 تا 250 سی سی بوده و بر اساس دور الکترو موتور دبی آن تغیر می نماید.

ابزارهای  کنترل قابل کاربرد بر روی مدار پمپ هیدرولیک A4VG بوش رکسروت شامل:

اختصارات

معنی

A4VG

پمپ پیستونی دبی متغیر، حلقه بسته

DA

کنترل هیدرولیکی اتوماتیک براساس سرعت محرک

EP

کنترل الکتریکی بر اساس عملکرد شیر پروپشنال یا تناسبی

HD

کنترل هیدرولیکی تناسبی مرتبط با پیلوت خط فشار

HW

کنترل هیدرولیکی تناسبی بر اساس سروو مکانیکی

EZ

کنترل الکتریکی بر اساس سوئیچ شیر برقی

 

DG

کنترل هیدرولیکی بر اساس عملکرد مستقیم

NV

بدون شیر کنترل

 

 

پمپ A4VG رکسروت علاوه بر شیرهای کنترلی فوق دارای انتخاب های گوناگون بر اساس کارایی مورد‌نظر و طرح سیستم هیدرولیک مورد‌نظر می‌باشد. بطور نمونه این پمپ دارای پرشر cut-off می‌باشد که دارای دو وظیفه، تنظیم مقدار حداکثر دبی خروجی پمپ در هنگام رسیدن به مقدار فشار تعین شده و نیز از مدار خارج نمودن شیر فشار شکن در هنگام تغیرات سریع سواش پلیت می‌باشد.

 

توانمندی‌های شرکت هيدروليك صنعت جریان کارا هدف:

گروه بازرگانی شرکت جریان‌کارا هدف علاوه بر موجودی تعدادی از کد های پر‌کاربرد در صنایع کشور و امکان تامین سریع کد‌های گوناگون پمپ‌های هیدرولیک حلقه بسته A4VG بوش رکسروت Bosch Rexroth از نمایندگی آلمان شرکت، بدلیل پیچیدگی و امکانات گسترده این پمپ با گرد آوری گروه تخصصی ویژه برای نصب و راه‌اندازی این نوع ازپمپهای حلقه بسته آمادگی خود را جهت مشاوره تخصصی در سطوح مختلف طراحی خطوط هیدرولیکی مرتبط، رفع عیب و نقص در مدار و نیز تعمیر و تست اعلام می‌نماید.

این پمپ پیستونی هیدرولیک حلقه بسته در ایران اکثرا در مدار کارخانجات فولاد و سيمان و بعضی از دستگاه‌های تزریق کاربرد دارد. خطوط این‌گونه کارخانجات بدلیل تولید شبانه روزی دارای اهمیت فوق العاده از جهت سرویس تعمیراتی منظم و نیز شارژ انبار مناسب می‌باشند.

از این رو تاخیر چند ساعته درپروسه تولید باعث خسارات مالی فراوان به کارخانه مورد‌نظر می‌شود، از طرف دیگر در هنگام راه اندازی مسائلی نظیر کوپل با دیگر پمپ‌ها در مدار، تنظیم شیر اسپولها در موقعیت خنثی جهت عدم آسیب احتمالی به مدار، تنظیم محدود کننده کورس پیستونها، تنظیم فشار دقیق شیر‌های فشار شکن خط و  تنظیم شارژ پمپ و دیگر موارد مرتبط از جمله مسائل تخصصی می‌باشد که متخصصین شرکت هيدروليك صنعت جریان کارا هدف با بررسی و نظارت دقیق، صحت پروسه مزبور را بصورت برنامه ریزی شده و استاندارد برای کار فرمایان محترم گارانتی می‌نماید.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin