(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

پمپ هیدرولیک پیستونی A10VSO بوش رکسروت

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک رکسروت سری A10VSO و A10VO رکسروت Bosch Rexroth:

در میان انواع پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت دبی متغیر با کاربرد فراوان درصنایع و کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی کشور پمپ پیستونی A10VSO رکسروت و A10VO رکسروت می‌باشد که دلایل متعددی از قبیل طراحی عالی، امکان استفاده متنوع در سیستم‌های موبایل و ثابت، رنج کنترلی گسترده، مکش مناسب، وزن کم در عین توان بالا، عمر کاری طولانی (استفاده از یاتاقان‌های تخصصی) و امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری در محدوده مجاز بر اساس طراحی سیستمی و راندمان عالی قابل قبول را می‌توان برای این نوع پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت بر شمرد.

این دو تیپ از پمپ هیدرولیک رکسروت علاوه بر پیستونی محوری و جابجایی متغیر بودن با امکان کاربرد این پمپ پیستونی بوش رکسروت در مدار بصورت حلقه باز دارای کلاس فشاری یکسان بوده و به نوعی پمپ هیدرولیک رکسروت با کد A10VO تیپ خواهر پمپ A10VSO می‌باشد، تفاوت پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت مدل‌های A10VSO و A10VO در کلمه "S" به‌معنای کاربرد در سیستم‌های ثابت بوده که به این عنوان پمپ هیدرولیک رکسروت A10VO مناسب استفاده در سیستم‌های متحرک می‌باشد.

بطور کلی پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت A10VSO با قابلیت کاربرد بصورت ثابت دارای سطح سرو صدای کاری پایین‌تری نسبت به پمپ‌های هیدرولیکی موبایل A10VO بوده و همچنین اولویت پمپ‌ هیدرولیک بوش رکسروت موبایل یا متحرک در درجه اول بر چگالی توان متمرکز می‌باشد.

انواع پمپ هیدرولیک پیستونی بوش رکسروت سری A10VSO و A10VO دارای رنج سایز‌های حجم جابجایی  مشخص از 10 تا 180 سی‌سی بر دور می‌باشند که سری‌های مختلف تولیدی کارخانه بوش رکسروت Bosch Rexroth را شامل شده است. این تیپ پمپ پیستونی رکسروت دارای ساختار صفحه زاویه گیر متغیرست که باعث انتقال هیدرواستاتیکی مناسب روغن در مدارات حلقه باز می‌شود.

دراین پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت جریان خروجی با مقدار سرعت گردش شفت (500 - 4400  rpm براساس سایزهای مختلف) و حجم جابجایی اولیه ثابت متناسب می‌باشد یعنی با تغییر زاویه، صفحه سواش پلیت براساس نوع رگولاتور کنترلی DR, ،DFR ،DFLR و یا ... دبی خروجی قابل تنظیم می‌باشد.

فشار قابل تحمل دائمی پمپ هیدرولیک دبی متغیر بوش رکسروت A10VSO  و A10VO بر اساس سایز بین 250 بار تا 280 بار بوده و این میزان برای فشار لحظه ای یا ماکسیمیم در حدود 315 بار تا 350 با رمی‌باشد.

مواردی از شیرهای کنترل قابل نصب به پمپ هیدرولیک رکسروت A10VSO و A10VO عبارت است از:

 

اختصارات

معنی

A10VO

پمپ پیستونی دبی متغیر پیستونی محوری حلقه باز رکسروت برای کاربردهای موبایل

A10VSO

پمپ پیستونی دبی متغیر پیستونی محوری حلقه باز رکسروت برای کاربردهای ثابت

DR

رگولاتور کنترل فشار

DRG

رگولاتور کنترل فشار هیدرولیکی با خط پیلوت

DFR

رگولاتور کنترل کننده دبی و فشار

DG

رگولاتور کنترل دو موقعیت از مدار، عملکرد مستقیم

DFLR

رگولاتور کنترل همزمان فشار، دبی و توان

FHD

رگولاتور کنترل دبی و فشار با خط پیلوت

DFE

شیرکنترل فشار و دبی بصورت الکترونیک

ED

شیر کنترل فشار بصورت الکتروهیدرولیک

FE

شیر کنترل الکترونیکی دبی

EF.D

تنظیمات الکتروهیدرولیکی تغیرات فشار با کنترل جریان(معکوس خصوصیت تناسبی)

EP

شیر کنترل الکترو پروپشنال جابجایی سواش پلیت

EP.D

کنترل الکترو پروپشنال جابجایی سواش پلیت برای دبی و فشار

LA

کنترل توان براساس کنترل فشار بصورت های متفاوت(رنج و خط های گوناگون)

 

 

نوع کدبندی ابزار کنترلی در پمپ هیدرولیک رکسروت دارای رنج گسترده ای از کنترل‌های وابسته بوده که بر‌اساس نیاز مدار هیدرولیکی پسوند یا پیشوند می‌پذیرد مثلا اختلاف DFR و DFR1 و DFR1 در پمپ پیستونی دبی متغیر رکسروت مربوط به اختلاف باز یا بسته بودن جریان خط X به تانک می‌باشد و یا در کنترل LA که بر‌اساس کنترل فشار خط پیلوت یا کنترل جریان و یا مقدار فشار و ... دارای پسوندهای متفاوت در کد پمپ هیدرولیک رکسروت می باشد.

برای دریافت اطلاعات فنی کاتالوگ بوش رکسروت Bosch Rexroth در مورد دبی، توان و گشتاور خروجی و شیرهای کنترلی و مشخصات ابعادی پمپ هیدرولیک پیستونی  A10VSO و A10VO رکسروت به پیوست مراجعه نمایید.

توانمندی‌های شرکت هيدروليك صنعت جریان کارا هدف:

 

JARYANKARA

پمپ هیدرولیک کوپل شده  A10VSO45DFR + A10VSO71DFR رکسروت آلمان

 

گروه هیدرولیک شرکت جریان کارا هدف با توجه به کاربرد گسترده و متنوع پمپ هیدرولیک بوش رکسروت Bosch Rexroth سری A10VSO و A10VO به موجود کردن سایزهای مختلف این پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت اقدام نموده و تحویل آن را بصورت نو و اصل آلمان برای کارخانجات مختلف تضمین می‌نماید و در صورت نیاز با اعزام متخصصین فنی نصب و راه‌اندازی پمپ هیدرولیک مربوطه را تا هنگام تولید روی دستگاه، کارشناسی و نظارت می‌نماید.

همچنین جهت پاسخگویی مطلوب به درخواست‌های شرکت‌های حفاری و معدنی، این شرکت در کارگاه تخصصی خود انواع پمپ پیستونی A10VSO رکسروت ته باز را با توجه به درخواست کارفرما کوپل نموده و درصورت لزوم با ارسال کارشناس ارشد شرکت بر روی دستگاه  تنظیمات مربوط به شیر‌های کنترلی  روی پمپ  و راه‌اندازی نهایی را انجام می‌دهد.

هرچند بدلیل عمر طولانی ناشی از عدم ضربان در جریان سیال و نیز عدم وارد آمدن بار جانبی به پیستون‌ها در عین حال طراحی عالی و قطعات بکاررفته کاملا تخصصی، خرابی پمپ‌های هیدرولیک پیستونی رکسروت کم می‌باشد ولی بدلیل استفاده مداوم و طولانی امکان تخریب وجود دارد که کارگاه فنی شرکت هيدروليك صنعت جریان کارا هدف تعمیرات و سرویس‌های پمپ هیدرولیک بوش رکسروت سری A10VSO و A10VO را با روتاری گروپ رکسروت اصل آلمان انجام می دهد.

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin