(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

پمپ هیدرولیک پیستونی A10VG بوش رکسروت

مشخصات فنی پمپ‌های هیدرولیک حلقه بسته سری A10VG رکسروت Rexroth

پمپ هیدرولیک دبی متغیر A10VG با رنج ظرفیت از 18 تا 63 سی سی بصورت حلقه بسته عمل کرده و تقریبا مانند پمپ سری A4VG رکسروت دارای توانمندیهای متعدد و مورد نیاز سیستم های هیدرولیکی دقیق و حساس میباشد. علاوه بر شکل ظاهری یکی از بارزترین تفاوتهای مدل A10VG با سری A4VG در توانایی تحمل فشار هیدرولیکی پایین تر زیر بار می باشد. فشار کاری پمپ هیدرولیک حلقه بسته سری A10VG رکسروت نهایتا تا 300 بار بوده و پیک فشار آن تا 350 بار می باشد.

پمپ پیستونی واریابل محوری A10VG برای انتقال هیدرو استاتیکی مناسب دارای طراحی صفحه زاویه گیر یا سواش پلیت بوده و دبی آن بر اساس سرعت محرک و ظرفیت اولیه متغیر می باشد. شرکت بوش رکسروت برای اطمینان بیشتر از عدم آسیب رسیدن به پمپ هیدرولیک حلقه بسته A10VG بر روی خط فشار آن دو شیر فشار شکن نصب نموده و جریان اولیه با فشار دلخواه توسط شارژ پمپ موجود در A10VG بصورت پیش فشار مدار تامین می شود.

شیر های کنترلی که بر روی پمپ رکسروت سری A10VG نصب می شوند مانند سری A4VG بوده و می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

اختصارات

معنی

A10VG

پمپ پیستونی دبی متغیر، حلقه بسته

HD

کنترل جریان هیدرولیکی بر اساس فیلتراسیون خط فشار

HW

کنترل جریان بر اساس سروو مکانیکی

DG

کنترل جریا ن بصورت مستقیم

DA

کنترل جریان با تغیر سرعت الکترو موتور

EP

کنترل الکتریکی با شیر پروپورشنال

EZ

کنترل الکتریکی پمپ با سوئیچ یعنی داشتن ماکس یا مینیمیم جریان

RE

اسناد رکسروت به زبان انگلیسی

 

لازم به ذکر است که پمپ های هیدرولیکی حلقه بسته به فیلتراسیون روغن بسیار حساس می‌باشند و تعویض به موقع فیلتر‌های خط فشار و مکش و تنظیمات مناسب شیر‌های کنترلی نقش مهمی در عمر مفید کاری آنها در سیستم هیدرولیک دارد.
 

توانمندی‌های شرکت هيدروليك صنعت جریان کارا هدف:

 

 شرکت جریان کارا هدف رنج محدودی از پمپ های سری A10VG رکسروت را بصورت نو موجود داشته اما دفتر ترکیه شرکت در کمترین زمان ممکن و با حداقل قیمت نسبت به تامین انواع پمپ های هیدرولیک حلقه بسته شرکت بوش رکسروت Bosch Rexroth منطبق با کد در خواستی از نمایندگی‌های معتبر و یا در صورت لزوم سفارش ساخت به دفتر کارخانه اقدام می‌نماید.

برای کارکرد صحیح سیستم های حلقه بسته نیازمند داشتن اطلاع دقیق از عملکرد تمامی المانهای مدار بوده که این امر تنها از عهده یک نفر بر‌نمی‌آید و مستلزم همکاری تیم تخصصی برق – مکانیک – هیدرولیک و کنترل بصورت همزمان بر روی دستگاه می‌باشد.

قدرت واحد نصب و راه‌اندازی شرکت جریان کارا هدف در بحث مدارات حلقه بسته در داشتن کارشناسان متخصص الکترو هیدرولیک جهت تنظیم مناسب شیرها و مقادیر عملکردی پمپ هیدرولیک کلوز لوپ A10VG رکسروت، بر اساس نقشه کنترلی و هیدرولیکی دستگاه برای نصب و راه‌اندازی روی مدار دستگاه می‌باشد. این امر در کمترین زمان ممکن و بصورت کامل و صحیح برای خط معیوب انجام و مسائلی از قبیل آموزش ها به مکانیک خط و توضیحات نقشه های مکانیکی و کنترلی بصورت رایگان بعد از پروسه خرید انجام می‌شود.

 

 محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin