(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

پمپ کارتریجی جابجایی متغیر تحریک مستقیم سری PV7...A بوش رکسروت

پمپ کارتریجی جابجایی متغیر تحریک مستقیم سری PV7...A بوش رکسروت

Bosch Rexroth Vane Pumps, Variable Displacement PV7...A

 

پمپ هیدرولیک کارتریجی یا پره ای دبی متغیر تحریک مستقیم بوش رکسروت دارای کد PV7...A بوده و تغیر دبی پمپ از طریق پیچ تنظیم حجم جابجایی صورت می‌گیرد. به این طریق وقتی فشار مدار هیدرولیک به مقدار فشارتعین شده از طریق پیچ قابل تنظیم در پمپ پره ای رکسروت می‌رسد، موقیعت استاتور تغیر کرده و دبی خروجی به صفر می‌رسد. همچنین پمپ هیدرولیک کارتریجی دبی متغیر PV7 بوش رکسروت دارای پیچ تنظیم محدود کننده حداکثر دبی خروجی پمپ نیز می‌باشد.

سر و صدای کاری کم، تعمیر و نگهداری آسان، عمر عملکردی بالا در مدار هیدرولیک، بازده بالا از ویژگی‌های پمپ پره ای رکسروت می‌باشد. محدوده دبی پمپ‌های کارتریجی واریابل سری PV7...A رکسروت بین 10 الی 25 سی سی در 2 سایز ابعادی پوسته با حداکثر فشار کاری 100 بار می‌باشد. این مقدار فشاردر مورد روغن هیدرولیکی با ویسکوزیته 36cSt در دمای 50 درجه سانتی گراد، صادق می‌باشد.


Variable-vane

سمبل هیدرولیکی پمپ پره ای دبی متغیر رکسروت سری PV7


در پمپ دبی متغیر کارتریجی رکسروت با کد PV7-2X/20-25RA01MA0-10 که دارای ماکسیمم دبی 25 سی سی و فشار 100 بار است، تنظیمات اولیه کارخانه بوش رکسروت Bosch Rexroth برای این پمپ در فشار 70 بار و دبی 20 لیتر بر دقیقه، ست شده است.
کارتریج‌های پمپ پره ای رکسروت بدلیل یک تیکه بوده شافت و کارتریج بسادگی قابل تعویض نبوده، از این رو برای تعمیر پمپ هیدرولیک پره ای بوش رکسروت، اگر مشکل خود کارتریج باشد، کل پمپ باید تعویض گردد.
 

مشخصات مربوط به دیگر اطلاعات فنی و کد دهی جهت سفارش به کارخانه آلمانی در کاتالوگ پمپ پره ای رکسروت به پیوست قابل دانلود است.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin