(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیرهای پروپورشنال کنترل جهت تحریک پیلوت

 

شیرهای پروپورشنال کنترل جهت تحریک پیلوت بوش رکسروت

Bosch Rexroth Proportional Directional Valve Pilot Operated

 

 

 

 

1-شیر پروپرشنال کنترل جهت 4WRKE بوش رکسروت

Bosch Rexroth proportional directional valves, pilot operated, with integral electronics (OBE) and electrical position feedback 4WRKE

 

Proportional directional valves, pilot operated, with integral electronics

شیر پروپرشنال کارت سرخود 4WRKE  رکسروت

 


شیر هیدرولیک پروپرشنال با عمل کننده پیلوت بوش رکسروت 4WRKE از سایز استاندارد رکسروت 10 تا 35 یعنی 3/8 اینچ تا 1/2 1 اینچ ساخته و در حالت ماکسیمم توانایی عبور جریان 3000 لیتر بر دقیقه را دارا می‌باشد.

این شیر با عمل کننده پیلوت پروپرشنال Bosch Rexroth بصورت دوطبقه و نصب بر روی زیر شیری بوده و اسپول اصلی دارای فیدبک الکتریکی موقعیت و مجهز به کارت الکترونیکی بر روی خود شیر هیدرولیک می‌باشد. پیلوت این شیر پروپرشنال بوش رکسروت، یک شیرکنترل جهت تناسبی تک طبقه سایز یک چهارم اینچ با کد 4WRAP بوده و مجموعه شیر مجهز به شیر کاهنده فشار ZDR 6 نیز می‌باشد. سلونوئیدهای دی سی برقی شیر پروپرشنال پیلوتی بوش رکسروت  4WRKEبصورت غوطه ور در روغن تحت فشار با بوبین‌های قابل تعویض می‌باشند. این سلونوئید ها بصورت تناسبی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌نمایند.

کلوز لوپ یا حلقه بسته بودن شیر پروپرشنال هیدرولیک به این معناست که حرکت و موقعیت اسپول اصلی در حالت تغیرات دبی از نیروی جریان اعمالی به آن مستقل می‌باشد و دلیل آن اتصال اسپول اصلی شیر به یک ترانسدیوسر القایی موقعیت بوده که تا زمان یکی شدن موقعیت اسپول با فرمان داده شده به شیر پروپورشنال، اصلاح موقعیت اسپول بصورت سریع و دقیق ادامه می‌یابد.

 

2-شیر پروپرشنال کنترل جهت پیلوتی تیپ WRZ ,WRZE و WRH بوش رکسروت

Bosch Rexroth 4/2, 4/3 and 5/3 proportional directional valves, pilot operated,without electrical position feedback Types .WRZ…, .WRZE… and .WRH
شیر پروپورشنال 4WRZE 10 کارت سر خود Bosch Rexroth  
شیر پروپرشنال 4WRZE 10 کارت سر خود Bosch Rexroth

شیر پروپرشنال پیلوتی بوش رکسروت با کد WRZ, WRZE و WRH از سایز استاندارد 10 شرکت Bosch Rexroth تا سایز 52 تولید شده و بصورت های 4/2، 4/3 و 5/2 ، 5/3 موجود می‌باشد. این نمونه از شیر‌های تناسبی با عمل کننده پیلوت بوش تا ماکسیمم دبی 2800 لیتر بر دقیقه روغن را با حداکثر فشار 350 بارعبور می‌دهند.

سری پروپرشنال حاضر نیز بصورت دو طبقه دبی خروجی را از نظر جهت و مقدار جریان کنترل می‌نماید.

پیلوت این شیر هیدرولیک تناسبی دارای کد 3DREP 6 یا 3DREPE 6 بوده و معمولا دارای شیر کاهنده فشار نیز می‌باشد. عکس بالا نمونه شیر 4WRZE 10 بوش رکسروت است که بصورت کارت سر خود بوده و توسط ولتاژ یا جریان کنترل می‌گردد. شیر رکسروت با کد WRZ دارای آپلی فایر الکترونیکی انالوگ و یا دیجیتال جدا از شیر بوده و کارت الکترونیکی این شیر پروپرشنال کد استاندارد /VT-VSPA2-1-2X را داشته و معمولا در پنل جدایی از شیر قرار می‌گیرد.شیر پروپورشنال 4WRZ 10 با کارت

شیر پروپرشنال 4WRZ 10 با کارت /VT-VSPA2-1-2X رکسروت آلمان

 

تیپ شیر هیدرولیک پروپرشنال رکسروت با کد WRH نیز معرف شیر تناسبی است که با یک پیلوت خارجی کنترل می‌شود.

در شکل زیر سمبل هیدرولیکی شیر 4WRZE بوش رکسروت نشان داده شده که مسایلی نظیر کارت سر خود بودن شیر، عمل کننده پیلوتی، تناسبی بودن، تامین جریان خط پیلوت از خارج مجموعه شیر و نیز تخلیه خارجی خط پیلوت از آن معلوم است.

سمبل هیدرولیکی یک شیر پرو پورشنال پیلوتی

سمبل هیدرولیکی یک شیر پرو پرشنال پیلوتی

 


اطلاعات تکنیکی بیشتر در مورد نحوه کنترل شیر تناسبی و درایور‌های مربوطه در کاتالوگ شیر پروپرشنال بوش رکسروت موجود است.

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin