(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر پروپورشنال و سروو

شیر پروپرشنال و شیر سروو


شرکت جریان کارا در زمینه انواع شیرهای پروپرشنال و شیرهای سروو هیدرولیک که در دستگاه‌های مختلف صنعتی کاربرد حساس و منحصر به فردی دارند، سرمایه گذاری ویژه ای نموده و شیر آلات پر مصرف پروپرشنال و سروو با برندهای دنیسون پارکر DENISON PARKER، بوش رکسروت BOSCH REXROTH، ایتون ویکرز EATON VICKERS، موگ MOOG، ارستا ORESTA، دوپلوماتیک DUPLIMATICT، کراس مافی Krauss Maffei و آتوسATOS را موجود نموده است. همچنین کارگاه مجهز الکتروهیدرولیک تعمیر و اورهال شیرهای پروپرشنال و سروو جریان کارا تخصصی ترین مرکز دارای انواع تجهیزات تست، بازبینی و تعمیر شیرهای پروپرشنال در ایران می‌باشد. این مرکز بازبینی و دلیل خرابی شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی را در انواع مختلف بصورت رایگان انجام داده و در صورت توافق مالی با کارفرما، شیرهای تعمیر شده توسط خود را بر روی خط مذکور گارانتی کارکرد می‌نماید.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin