(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر فشار شکن کارتریجی سان هیدرولیک

شیر کارتریج کنترل فشار سان هیدرولیک:

شیر فشار شکن کاتریجی یا شیر اطمینان کاتریجی یا فشارشکن فشنگی سان هیدرولیک بطور معمول در مدار بطور نرمالی بسته قرار گرفته و جهت اطمینان از بالا نرفتن فشار از حد مجاز و یا جهت ثابت نگه داشتن اختلاف فشار بین جریان ورودی-خروجی و بصورت دو، سه یا چهار راهه طراحی شده اند. این نوع شیر فشنگی در مدار از پمپ هیدرولیک و عملگرها حفاظت نموده، لذا در تمامی مدارات هیدرولیک حداقل یک ریلیف والو موجود می‌باشد. فشار‌شکن کاتریجی سان هیدرولیک قابلیت تنظیم فشار کاری تا 420 بار را دارا می‌باشد. در سایت شرکت سان هیدرولیک Sun Hydraulics جهت انتخاب مناسب شیر اطمینان کارتریجی گزینه‌هایی وجود دارد که با انتخاب آنها، بطور خودکار سایت شرکت، کد فشارشکن کارتریجی سان مورد نظر را پیشنهاد می‌نماید. این فیلتر‌ها عبارتند از:

سایز کارتریج، ظرفیت کارتریج، نسبت تحریک خط فرمان کارتریج، خصوصیات عملکردی کارتریج سان هیدرولیک و مواردی نظیر شیر اطمینان با کارتریج عملکرد مستقیم یا فشار شکن با فشنگی پیلوتی از این دست گزینه‌ها می‌باشد.

از خصوصیات شیر‌های محدود کننده فشار کارترجی سان هیدرولیک با عملکرد مستقیم Direct Acting یا کارتریج یک طبقه می‌توان به: پاسخ زمانی سریع بدلیل ساختمان ساده، نشیمنگاه آببند کارتریج و حساسیت کمتر نسبت به وجود آلودگی روغن بدلیل سطح مقطع وسیع بازشوندگی اشاره کرد. موارد استفاده از سوپاپ کارتریجی سان هیدرولیک با عملکرد مستقیم در حفاظت از پمپ هیدرولیک جابجایی ثابت و شیر کنترل جهت در هنگام مسدود شدن ناگهانی خروجی پمپ هیدرولیک و یا محدود کردن فشار بیش از حد مرتبط با تجهیزات جبران کننده فشار پمپ هیدرولیک و یا حفاظت از عملگرهای مدار اعم از جک و هیدروموتور در مقابل شوک فشاری ناشی از راه اندازی و یا توقف بار با اینرسی بالا می‌باشد.

در مورد خصوصیات شیر فشارشکن کارتریجی پیلوت دار Pilot Operated یا شیر فشارشکن دارای خط فرمان سان میتوان به امکان تنظیم دقیق فشار در مقادیر پایین بدلیل محفظه کوچک پیلوت و داشتن فنر سبک‌تر نسبت به سوپاپ کارتریجی عملکرد مستقیم، ضد شوک بودن یا میراکننده ضربات در مدار هیدرولیک، امکان کنترل از طریق خط پیلوت اشاره کرد. شیر فشارشکن کارتریجی پیلوتی سان هیدرولیک یا سوپاپ اطمینان با عملکرد دومرحله ای در مواردی که مدار هیدرولیک نیازمند عبور جریان با دبی زیاد و یا تنظیم فشار‌های بالا بصورت دقیق (بدون ایجاد تلفات ناشی از فشار) باشد، بهترین گزینه خواهد بود. شیر اطمینان کارتیجی پیلوت‌دار سان هیدرولیک دارای کاربرد زیاد در مدارهای هیدرولیکی بوده و اکثر کارتریج‌های فشار شکن مورد مصرف از نوع پیلوت دار می‌باشند.

 

RDBA LAN

شرکت جریان کارا وارد کننده کارتریج‌های سان هیدرولیک از نماینده بریتانیا

 

شیر فشار‌شکن کارتریجی پیلوت‌دار سان هیدرولیک مدل RP*C

Pilot Operated Relief Valve RP*C Sun Hydraulics

شیر اطمینان کارتریجی پیلوتی سان هیدرولیک مدل RP*C بصورت دو طبقه دارای اسپول لغزشی و پیستون متعادل کننده بر روی مدخل روغن جهت تنظیم فشار می‌باشد. پارامتر‌های عملکردی این شیر فشنگی پیلوتی سان هیدرولیک بدلیل عملکرد پیلوتی شامل مواردی نظیر کنترل فشار دقیق  و امکان ساده تنظیم گسترة وسیعی از فشار زیر بار (تنظیم راحت‌تر در هنگام عملکرد در فشار بالا)، مستقل بودن دبی از تغیرات فشار، عملکرد نرم و بی صدا و پاسخ زمانی نسبتا سریع می‌باشد.

فشار حداکثر شیر کارتریجی پیلوت‌دار سان هیدرولیک مدل RP*C تا 350 بار و ظرفیت اسمی آن از  12 GPM تا 200 گالن می‌باشد. از معایب شیر کارتریجی پیلوت‌دار سان هیدرولیک می‌توان به حساسیت به ویسکوزیته و تغیرات دما و نیز عملکرد ضعیف به‌دلیل آلایندگی و رسوب در سیستم‌های دارای فیلتراسیون ضعیف روغن اشاره کرد.

 

RPC

شکل گرافیکی و سمبل هیدرولیکی شیر کارتریج پیلوتی مدل RP*C سان هیدرولیک


در عکس بالا نمایی از شیر فشنگی پیلوت‌دار سان هیدرولیک تیپ RP*C و نیز سمبل هیدرولیکی آن ارائه و همچنین در پایین نحوه کد‌دهی شیر کارتریجی سان هیدرولیک Sun Hydraulics مورد نیاز نشان داده شده است. همچنین کد‌هایی که با رنگ قرمز مشخص شده ازشیر‌های کاتریجی سان هیدرولیک پر مصرف می‌باشد.

 

RPC Table

نحوه کد‌دهی شیر کارتریجی عملکرد پیلوتی سان مدل RP*C

 

شیر فشارشکن کارتریجی عملکرد مستقیم سان هیدرولیک مدل RD*A

Direct Acting Relief Valve RD*A Sun Hydraulics

شیر فشنگی سان هیدرولیک مدل RD*A یک شیر فشارشکن دو راهه با عملکرد مستقیم و سطوح مؤثر متفاوت می‌باشد. این شیر اطمینان کارتریجی عملکرد مستقیم سان هیدرولیک Sun Hydraulics دارای افزایش فشار نسبتاّ یکسان بوده و رنج دبی عبوری از آن بین 100 الی 800 لیتر بر دقیقه بوده که بالطبع با افزایش سایز کارتریج، دبی عبوری آن افزایش می‌یابد. از مزایای این شیر فشنگی سان هیدرولیک می‌توان به پاسخ زمانی پایین و عملکرد سریع، نشتی پایین  کارتریج فشار شکن تیپ RD*A سان هیدرولیک (که استفاده از آن را برای کاربرد در نگه داشتن بار مناسب نموده )، تحمل بالای کارتریج پیلوتی سان نسبت به آلودگی موجود در روغن و تغیرات دمایی (یعنی شیر فشار شکن فشنگی سان هیدرولیک تیپ RD*A نسبت به روغن سرد و یا گرم رفتار بدون نوسانی دارد ) و ساختار مستحکم در برابر فشار بالا یا شوک جریان اشاره نمود، البته این مزایا بعلت عملکرد مستقیم کارتریج یا Direct Acting بودن آن است. به همین منوال مواردی نظیر عدم امکان تنظیم فشار زیر بار، وابستگی مستقیم دبی و فشار جریان به هم از معایب شیر فشار شکن کارتریج عملکرد مستقیم سان هیدرولیک می‌باشد.

 

RDA

شکل گرافیکی و سمبل هیدرولیکی شیر کارتریج عملکرد مستقیم سان هیدرولیک مدل RD*A


در زیر اطلاعات مربوط به نحوه انتخاب کد مناسب کارتریج سان هیدرولیک سری RD*A نشان داده شده است. مواردی از قبیل ظرفیت کارتریج، نوع کنترل کارترج، محدوده بازه تنظیم فشار و نوع آببندی از آیتم‌های اثر گذار می‌باشد.  

 

RDA Table

نحوه سفارش دهی شیر کارتریجی عملکرد مستقیم سان هیدرولیک مدل RD*A


شیر فشارشکن سوپاپ دار کارتریجی پیلوتی سان هیدرولیک مدل RP*S

Pilot Operated Balanced Poppet Relief Valve RP*S Sun Hydraulics

شیر ریلیف کارتریجی سوپاپی پیلوت دار RP*S سان هیدرولیک دارای ویژگی مشابه ریلیف فشنگی سان سری RP*C بوده با این تفاوت که سوپاپ جایگزین اسپول در طبقه اصلی کاتریج شده است. شیر کارتریج سوپاپی RP*S حائز ترکیب خصوصیات ریلیف فشنگی پیلیوتی و فشنگی عملکرد مستقیم سان هیدرولیک بوده و کاربر قادر به تنظیم فشار زیر بار بصورت پیوسته و ملایم می‌باشد. شیر فشنگی سوپاپ‌دار سان هیدرولیک با نشتی بسیار کم، توانایی تحمل آلودگی در سیال، بدون نوسان و از بین رفتن خرابی ناشی از کاویتاسیون در بلوک هیدرولیک بدلیل داشتن سوپاپ بصورت تعداد در انبار مرکزی شرکت جریان کارا موجود می‌باشد.

 

RPS

شکل شماتیکی و سمبل هیدرولیکی شیر کارتریج سوپاپ دار سان هیدرولیک مدل RP*S

البته مجموعه شیر‌های فشار شکن کارتریجی سان هیدرولیک بسیار متنوع بوده و برای انواع کاربردهای هیدرولیکی طراحی شده‌اند. برای اطلاع از دیگر مدل‌های کارتریج سان هیدرولیک شامل شیر فشارشکن کارتریجی سه راهه و ... به کاتالوگ مراجعه و جهت اخذ مشاوره و اطلاع از قیمت شیر‌های فشنگی سان هیدرولیک با کارشناسان شرکت جریان کارا تماس حاصل نمایید.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin