(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر کارتریج کنترل فشار سان هیدرولیک

 

شیر کارتریج کنترل فشار سان هیدرولیک

  Pressure Control Cartridge Valves Sun Hydraulics  

با توجه به اهمیت مقدار فشار در مدار هیدرولیک و رابطه مستقیم آن با توان خروجی، نیازمند کنترل دقیق میزان  فشار روغن جهت دستیابی به توان و نیروی خروجی مطلوب در عین حفاظت از اجزای آن اعم از پمپ هیدرولیک، شیر پروپرشنال، اتصالات و ... در مقابل تنش‌های غیر مجاز فشار می‌باشیم. شرکت سان هیدرولیک شیرهای کارتریج کنترل فشار ساخت خود را در 4 بخش تقسیم، که هرکدام دارای کاربرد‌های مشخص در مدار هیدرولیک می‌باشند.

شیر فشنگی‌های کنترل فشار تولیدی شرکت سان هیدرولیک Sun Hydraulics بصورت زیر دسته بندی می‌شوند.

 

شیر فشار شکن کارتریجی سان هیدرولیک یا شیر اطمینان کارتریجی Sun Hydraulics Pressure Relief Cartridge Valves

شیر کاهنده فشار کارتریجی سان هیدرولیک Sun Hydraulics Pressure Reducing Cartridge Valves

شیر کاهنده/آزاد‌کننده فشار کارتریجی سان هیدرولیک Sun Hydraulics Pressure Reducing/Relieving Cartridge Valves

شیرفشنگی ترتیبی سان هیدرولیک Sun Hydraulics Pressure Sequence Cartridge Valves

 

شرکت جریان کارا با توجه به موجودی‌های مناسب کارتریج‌های سان خود اطلاعات کاملی از انواع شیر‌های فشنگی شرکت سان هیدرولیک ارائه می‌نماید.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin