(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر کاهنده فشار رکسروت

شیر کاهنده فشار بوش رکسروت

  Pressure reducing valves

شیر کاهنده فشار بوش رکسروت

شیر کاهنده فشار رکسروت

شیر کاهنده فشار یا ردیوسر والو به 2 دسته ردیوسر تحریک مستقیم و ردوسر والو تحریک با خط پیلوت تقسیم می‌شوند:

 

شرکت بوش رکسروت برای شیرهای کاهنده فشار خود دارای کد اختصارات زیر می‌باشد:

 

اختصارات

معنی

DR

شیر ردیوسر یا کاهنده فشار

D

تحریک مستقیم

V

تحریک پیلوت

Z

شیر بصورت ماژولار

G

اتصال رزوه ای یا تو راهی

K

نصب به صورت بلوکی برای کارتریج

 6

G1/4   سایز شیر رکسروت به اینچ

10

G3/8 سایز شیر رکسروت به اینچ 

16

G1/2    سایز شیر رکسروت به اینچ

 

 

 

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin