(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر قطع کن رکسروت

شیر قطع کن بوش رکسروت 

Pressure cut-off valve

 

 

شیر قطع کن با تحریک پیلیوتی بوش رکسروت بطور کلی دو کاربرد عمده دارد. یکی از موارد مصرف آنها در مدارات هیدرولیکی دارای آکومولاتور بوده و استفاده از شیر قطع کن در آنها برای تعویض جریان مدار بعد از شارژ آکومولاتور در فشار مورد نظر می‌باشد. مورد کاربری دوم در مدارات دارای پمپ پر فشار و پمپ هیدرولیک کم فشار است و بعد از رسیدن فشار سیستم به محدوده فشار بالا جریان پمپ کم فشار توسط شیر قطع کن به تانک هدایت می‌شود.

 

 

سمبل هیدرولیکی یک نوع شیر قطع کن

سمبل هیدرولیکی یک نوع شیر قطع کن

 

شرکت بوش رکسروت برای شیرهای قطع کننده فشار  خود دارای اختصارات زیر می‌باشد:

 

اختصارات

معنی

DA

شیر قطع کن

V

تحریک خط پیلوت

W

مجهز به شیر کنترل جهت  

 6

G1/4   سایز شیر رکسروت به اینچ

10

G3/8 سایز شیر رکسروت به اینچ 

16

G1/2    سایز شیر رکسروت به اینچ

 

شیرقطع کن تحریک پیلوت سری DA  بوش رکسروت

Pressure cut-off valve, pilot operated

Pressure cut-off valve, pilot operated

شیر قطع کن سری DA بوش رکسروت

شیر قطع کن فشار سری DA رکسروت برای نصب زیر شیری ساخته شده و از طریق خط پیلوت تحریک می گردد. این سری از شیر هیدرولیک بوش رکسروت در سایز 1/4 اینچ، ماکسمیمم جریان عبوری 30 لیتر را عبور می دهد و دارای کد  DA 6 V بوده، که معمولا بر روی پمپ‌های پیستونی نصب شده و در این صورت در مدار خود دارای شیر یکطرفه می‌‍باشد.اما نوع کارتریجی آن هم در سایز 6 موجود می‌باشد.
شیر DA رکسروس در 3 سایز دیگر و تا 240 لیتر موجود می‌باشد.بعضی از شیر‌های هیدرولیکی  قطع کن رکسروت در مدار خود دارای شیر کنترل جهت هم می‌توانند باشند که در آن صورت کد DAW می‌پذیرند. شیر کنترل جهت یا بصورت نرمالی باز و یا نرمالی بسته می‌باشد که در کاتالوگ اطلاعات بیشتر موجود می‌باشد.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin