(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر فشار شکن رکسروت

 شیر فشار شکن بوش رکسروت 

Pressure relief valves

 

Pressure relief valves

شیر اطمینان یا شیر فشار شکن رکسروت

شیر فشار شکن یا ریلیف والو بوش رکسروت به 2 دسته ریلیف تحریک مستقیم و تحریک با خط پیلوت تقسیم می‌شوند:

شرکت بوش رکسروت برای شیرهای فشار شکن خود دارای اختصارات زیر می‌باشد:

 

اختصارات

معنی

DB

شیر ریلیف یا فشار شکن

D

تحریک مستقیم

V

تحریک پیلوت

Z

شیر بصورت ماژولار

 6

G1/4   سایز شیر رکسروت به اینچ

10

G3/8 سایز شیر رکسروت به اینچ 

16

G1/2    سایز شیر رکسروت به اینچ

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin