(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر کنترل جهت اسپولی تحریک مستقیم رکسروت

ب- شیر کنترل جهت اسپولی تحریک مستقیم بوش رکسروت Directional Spool Valves, Direct Operated

Directional spool valves-direct operated

 

شیر هیدرولیک رکسروت Rexroth کنترل جهت این مجموعه از نوع تحریک مستقیم با اسپول لغزشی  بوده، شیر هیدرولیک رکسروت کنترل جهت چند راهه برای هدایت جریان روغن در خط مطلوب جهت حرگت جک هیدرولیک و یا هیدروموتور بکار رفته که با تغیر وضعیت اسپول جریان روغن ورودی را به دهانه خروجی شیر هیدرولیک رکسروت متصل کرده و بسته به نوع تحریک  دسته بندی می‌گردد.

تفاوت در نوع تحریک شیرهیدرولیک رکسروت Rexroth کنترل جهت باعث تغیر اساسی در نوع مکانیزم داخلی نمی‌شود. در شیر هیدرولیک  بوش رکسروت کنترل جهت چند راهه، جهت برگشت اسپول به وضعیت اولیه یا عدم برگشت آن به حالت اولیه پس از تحریک علاوه بر بیان نوع 4 به 2 و یا 4 به 3 از اصطلاحاتی نظیر شیر هیدرولیک کنترل جهت رکسروت برگشت فنر یا شیر رکسروت کنترل جهت حافظه نیز استفاده می‌شود.

 شیر هیدرولیک رکسروت کنترل جهت بصورت‌های متفاوت تحریک شده که هرکدام استفاده خاص خود را دارا می‌باشد. گاهی لازم است شیر هیدرولیک بوش رکسروت در محیطی قابل انفجار بکار رود لذا استفاده از شیر برقی رکسروت دارای بوبین غیر عملی بوده و باید از شیر هیدرولیک کنترل جهت رکسروت با تحریک روغن یا تحریک هوا استفاده گردد.
فرمان‌های شیر هیدرولیک رکسروت کنترل جهت نوع 4 به 2 بصورت ضربدر موازی یا فرمان خاص ضربدر H یا اچ و شیر هیدرولیک رکسروت 4 به 3 بصورت وسط بسته، وسط اچ یا H، وسط باز یا P به T و شناور یا P بسته اطلاق می‌شوند.

شیر هیدرولیک کنترل جهت رکسروت نوع اسپولی معمولا با کد W شروع و بسته به دیگر مشخصات کد های مختلف می‌پذیرند.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin