(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر کنترل جهت اسپولی با تحریک پیلوت رکسروت

ج- شیر کنترل جهت اسپولی با تحریک پیلوت بوش رکسروت

 


1-شیر کنترل جهت تحریک پیلوتی 4WEH و تحریک خارجی پیلوت 4WH بوش رکسروت

 Directional valves pilot operated, externally pilot operated Rexroth


شیرهای کنترل جهت اسپولی تحریک غیر مستقیم بوش رکسروت Bosch Rexroth در سایزهای 10 به بالا تولید و 350 بار حداکثر توانایی تحمل فشار آنها بوده و نصب آنها بر روی زیر شیری می باشد.

شیر‌های کنترل جهت اسپولی با تحریک خط پیلوت بوش رکسروت برای کنترل جهت مسیر جریان سیال و نیز شروع یا توقف آن بکار می‌روند. این نوع شیر هیدرولیکی رکسروس اگر دارای عملکرد الکترو‌هیدرولیک باشند دارای کد WEH و اگر بصورت تحریک هیدرولیکی باشند کد WH می‌پذیرند.

 

شیر کنترل جهت با تحریک پیلوت رکسروت

شیر کنترل جهت با تحریک پیلوت رکسروت

همچنین این نوع از شیرهای هیدرولیک کنترل جهت بوش برای حالتهای مختلفی از جمله بوبین DC  یا  AC، لغو حالت دستی، تنظیم کورس اسپول، مشاهده وضعیت قرار گیری اسپول و ... دارای انتخاب کد بندی می باشند. اگر ابتدای کد بندی این شیر هیدرولیک کلمه  H قرار داشته باشد تحمل فشار ماکسیمم آن تا 350 بار خواهد بود و در غیر اینصورت فشار حداکثر 280 بار می باشد.

2- شیر کنترل جهت ماژولی پیلوتی بوش رکسروت مدل Z4WEH 10

Directional spool valve sandwich plate valve


directional spool valve sandwich plate valve
شیر کنترل جهت ماژولی با تحریک پیلوت رکسروت

شیر کنترل جهت تحریک پیلوت اسپولی بوش رکسروت Bosch Rexroth دارای ساختار ساندویچی یا ماژولی بوده و دارای کویل  DC یا AC بوده و در سایز 10 یا سه چهارم اینچ موجود می باشد. این شیر هیدرولیکی رکسروس بیشتر بعنوان شیر قطع و وصل در مواقع ضروری یا در خط بای پس و عمدتا با شیرهای سروو و پروپورشنال بکار می‌رود. فشار حداکثر قابل تحمل توسط این مدل شیر رکسروت 315 بار در جریان ماکسیمم 160 لیتر بر دقیقه می‌باشد.

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin