(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر هیدرولیک کنترل جهت رکسروت

شیر هیدرولیک کنترل جهت بوش رکسروت BOSCH REXROTH:

 

شیر-هیدرولیک-کنترل-جهت

شیر هیدرولیک کنترل جهت  رکسروت

 

در مدار هیدرولیک کارخانه‌های صنعتی و نیز دستگاه‌های دارای خطوط توان هیدرولیکی  که از نظر صنعتی دارای محصولات کاربردی و اساسی می‌باشند، به اتفاق از انواع شیر هیدرولیک رکسروت آلمان بهره برده اند. این استقبال فراگیر از محصولات شرکت بوش رکسروت Bosch Rexroth به این دلیل است که علاوه بر کیفیت فوق العاده و نیز تمایل سازندگان اروپایی و امریکایی به کاربرد شیر هیدرولیک رکسروت در دستگاه‌های خود، در بازار اکثر کشورها، انواع شیر هیدرولیک برند بوش رکسروت به وفور یافت می‌شود، هرچند در بازار ایران بدلیل نبود نماینده رکسروت و نیز نداشتن دفتر نمایندگی بوش رکسروت که اجازه فروش محصولات را داشته باشد ( رجوع به وب سایت رسمی شرکت Bosch Rexroth )، شیر هیدرولیک رکسروت تقلبی نیز عرضه می‌شود که از نظر کیفیت به هیچ وجه قابل مقاسیه با شیر هیدرولیک رکسروت آلمانی نمی‌باشد. شرکت جریان کارا  محصولات بوش رکسروت Bosch Rexroth خود را از نماینده رکسروت در Lohr آلمان تامین و در کوتاهترین زمان ممکن به داخل کشور وارد می‌نماید.

شیر هیدرولیک رکسروت Rexroth با عملکرد کنترل جهت در مدار از جهت ساختار به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند:

الف- شیر هیدرولیک رکسروت کنترل جهت سوپاپی تحریک مستقیم

  Directional Poppet Valves, Direct Operated Rexroth


Directional poppet valves

شیر هیدرولیک رکسروت از نوع کنترل جهت سوپاپ دار

 

ب- شیر هیدرولیک رکسروت کنترل جهت اسپولی تحریک مستقیم

 Directional Spool Valves, Direct Operated Rexroth

 

 

Directional spool valves

شیر هیدرولیک رکسروت کنترل جهت اسپولی سلونوئیدی

 

ج- شیر هیدرولیک رکسروت کنترل جهت اسپولی با تحریک پیلوت

 Directional Spool Valves, Pilot Operated Rexroth

 

 

pilot operated

شیر هیدرولیک رکسروت کنترل جهت با تحریک پیلوت

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin