(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر فولی کنترل بوش رکسروت نوع گلویی

الف- شیر فولی کنترل بوش رکسروت نوع گلویی Bosch Rexroth Throttle Valve:

 

این مجموعه از شیر کنترل جریان بوش رکسروت با ساختار گلویی Throttle Valve برای محدود کردن جریان خروجی به عملگر و یا خط پیلوت استفاده می‌شوند. در ادامه  تیپ‌های متفاوت این نوع فولی کنترل رکسروت آورده شده است.

فولی کنترل زیر شیری رکسروت تیپ Z2FS

Double Throttle/Check Valve Type Z2FS

 

فولی کنترل بلوکی رکسروت تیپ Z2FS در 4 سایز یک چهارم اینچ تا سه چهارم اینچ یعنی سایز 6 تا 22 رکسروت، موجود بوده و با داشتن قابلیت تنظیم دبی عبوری از روش‌های متفاوت، دارای حداکثر فشار 350 بار می‌باشد. این نوع فولی کنترل رکسروت Rexroth جهت ممانعت از برگشت جریان دارای شیر یکطرفه در یک یا دو پورت A و B می‌باشد و عدد 2 در کد تیپ آن به این خاطر می‌باشد.

 

Double Throttle

فولی کنترل زیر شیری رکسروت Z2FS 10 –5-3X/.V

 

اگر فولی کنترل زیر شیری رکسروت برای تغیر سرعت جک و یا هیدرورموتور بکار رود باید در خط اصلی بعد از شیر کنترل جهت نصب شود و اگر شیر کنترل جریان بوش رکسروت بعنوان کنترل کننده جریان سیال خط پیلوت شیر استفاده شود، مابین شیر اصلی و خط پیلوت نصب می‌گردد.

فولی کنترل زیر شیری رکسروت تیپ Z2FSK

Double Throttle/Check Valve Type Z2FSK

 

این تیپ از فولی کنترل رکسروت Rexroth تنها در دو سایز 6 و 10 ساخته شده و در سایز 6 توانایی عبور 40 لیتر بر دقیقه و در سایز 10 دبی عبوری آن 80 لیتر می‌باشد و بدلیل جنس بدنه آن فشار روغن را تا حداکثر 210 بار تحمل می‌کند. از این شیر کنترل جریان بوش‌ رکسروت تنها در خط اصلی و  بعنوان کنترل کننده سرعت عملگر در دو جهت استفاده می‌گردد.

 

Z2FSK

فولی کنترل زیر شیری رکسروت تیپ Z2FSK 6–2–1X/2QV

 

شرکت جریان کارا هدف علاوه بر موجودی‌های مناسب در زمینه انواع پمپ هیدرولیک رکسروت و نیز شیر هیدرولیک رکسروت به کمک نمایندگان تجاری خود در آلمان توانایی  واردات محصولات خاص‌تر شرکت بوش رکسروت را در کمترین زمان ممکن  را دارا می‌باشد.


محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin