(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر هیدرولیک کنترل جریان رکسروت

شیر هیدرولیک کنترل جریان بوش رکسروت BOSCH REXROTH:

 

شرکت جریان کارا علاوه بر واردات گسترده انواع پمپ هیدرولیک رکسروت از نماینده رسمی شرکت بوش رکسروت Dr. Ludwig Leurs Representative Bosch در آلمان، مدل‌های متنوع شیر هیدرولیک رکسروت را نیز از این طریق موجود نموده است.شیر هیدرولیک کنترل جریان یا فولی کنترل وظیفه کنترل مقدار و تنظیم دبی عبوری روغن را در خط هیدرولیک بعهده دارد.شرکت هیدرولیکی بوش رکسروت شیر‌های کنترل جریان خود را در دو بخش دسته‌بندی نموده است.

الف- فولی کنترل رکسروت نوع گلویی Throttle valves

 

Throttle-valves

شیر کنترل جریان رکسروت از نوع گلویی

 

ب- فولی کنترل رکسروت نوع تنظیم کننده جریان Flow control valves

 

Flow control valves

 

 شیر کنترل جریان رکسروت نوع تنظیم کننده


بارزترین تفاوت این دو مجموعه فولی کنترل رکسروت در نوع ساختار داخلی آنها می‌باشد، از این رو فولی کنترل بوش رکسروت نوع دوم بدلیل دارا بودن اوریفیس با ساختار هیدرواستاتیکی مناسب‌تر دارای تلفات انرژی به‌مراتب کمتری نسبت به نوع اول می‌باشد و به این معنی است که انرژی جریان روغن در هنگام عبور از فولی کنترل‌های رکسروت مجموعه دوم، ثابت مانده و به گرما و یا موارد نامطلوب دیگر تغیر نمی‌یابد.

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin