(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

بلبرینگ‌های اس کا اف Ball bearings SKF

1-بلبرینگ‌های اس کا اف Ball bearings SKF

 

شرکت اس کا اف SKF بیرینگ‌های با ساچمه کروی یا همان بلبرینگ‌های خود را در قالب 6 بخش کلی دسته بندی می‌نماید.

1.بلبرینگ شیار عمیق Deep groove ball bearings SKF

2. بیرینگ طرح ایگرگ Y-bearings SKF

3.بلبرینگ تماس زاویه ای Angular contact ball bearings SKF

4. بلبرینگ خودتنظیم Self-aligning ball bearings SKF

5.بلبرینگ کف گرد Thrust ball bearings SKF 

6.بلبرینگ کف گرد تماس زاویه ای Angular contact thrust ball bearings SKF
 


محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin