(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

تجهیزات اندازه‌گیری فشار

تجهیزات اندازه گیری فشار ویکا:

شرکت ویکا WIKA برای اندازه گیری فشار سیالات، محصولات ابزار دقیق خود را در چهار سیستم مجزا دسته بندی نموده است:

تجهیزات الکترونیکی اندازه گیری فشار Electronic Pressure Measureme
تجهیزات مکاترونیکی اندازه گیری فشار Mechatronic Pressure Measurement
تجهیزات مکانیکی اندازه گیری فشار Mechanical Pressure Measurement
دیافراگم سیل Diaphragm Seals

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin