ویکا

محصولات شرکت ویکا:

محصولات ابزار دقیق شرکت ویکا WIKA که کارخانه مادر آن در آلمان قرار دارد به وفور در صنایع گوناگون کشورمان استفاده می‌شود. شرکت‌های طراح بزرگ و مطرح بین المللی سازنده خطوط مختلف کارخانجات صنعتی در وندور لیست بخش INSTRUMENT خود، شرکت ویکا را لحاظ و استفاده از محصولات این شرکت را مورد تایید قرار می‌دهند. به همین علت برندهایی مانند ویکا WIKA وجه اشتراک حوزه‌های گوناگون و متفاوت صنعتی می‌باشند.

شرکت ویکا تجهیزات ابزار دقیق خود را بصورت زیر دسته بندی نموده که عبارت است از:

 

wika

 

• تجهیزات اندازه گیری فشار:

 1- تجهیزات الکترونیکی اندازه گیری فشار 2- تجهیزات مکاترونیکی اندازه گیری فشار 3- تجهیزات مکانیکی اندازه گیری فشار 4- دیافراگم سیل

• تجهیزات اندازه گیری دما:

1- تجهیزات الکترونیکی اندازه گیری دما 2- تجهیزات مکاترونیکی اندازه گیری دما 3- تجهیزات مکانیکی اندازه گیری دما 4- ترمو‌‌‌ول

• تجهیزات اندازه گیری سطح:

1- نشان دهنده سطح و سایت گلس 2- تجهیزات داخل تانک اندازه گیری پیوسته لول 3- لول سوئیچ ها 4- ترانسمیتر‌های فشار اندازه گیری سطح مستغرق

• تجهیزات اندازه گیری جریان:

1- فلو متر و المان های اندازه گیری جریان 2- مانیتورینگ جریان سیال

• تجهیزات کالیبراسیون:

1- تجهیزات کایبراسیون فشار 2- کالیبراسیون دما 3- کالیبراسیون های جریان، ولتاژ و مقاومت

• متعلقات

 

محصولات

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin