(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

محصولات

 

با عنایت به موارد موثر بر شاخصه‌های شاکله واحد بازرگانی و فنی، نقطه قوت و متمایز شرکت جریان کارا هدف در تمرکز و توجه به شاخه‌های مهم و پرمصرف محصولات در صنعت هیدرولیک، پنوماتیک و ابزار دقیق می‌باشد.

واحد بازرگانی شرکت جریان کارا هدف در مرتبه اول بخش اعظمی از ابزار و امکانات و سرمایه خود را بر پایه سه اصل موجودی، واردات و قراردادهای چند جانبه تأمین از سرس‌های معتبر بین المللی، متوجه محصولات هیدرولیک چه بخش هیدرولیک صنعتی و چه در هیدرولیک راهسازی شامل انواع پمپ‌ هیدرولیک اعم از پمپ هیدرولیک پیستونی، پمپ هیدرولیک دنده ای، پمپ هیدرولیک کارتریجی، هیدروموتور، شیر‌آلات هیدرولیک، جک هیدرولیک، لوازم پمپ هیدرولیک و تجهیزات ساخت یونیت هیدرولیک نموده و در مرتبه دوم تجهیزات مختلف بخش پنوماتیک شامل شیرهای پنوماتیک، جک پنوماتیک، واحد مراقبت، بلوئر و غیره، در مرتبه سوم محصولات ابزار دقیق و در نهایت انواع بلبرینگ و رولبرینگ وابسته به تجهیزات هیدرولیک نموده است.

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin