شیر پروپورشنال و سروو بوش رکسروت

شیر پروپورشنال و سروو بوش رکسروت

شرکت بوش رکسروت
BOSCH REXROTH

شیرهای پروپرشنال و شیر سرووهای شرکت بوش رکسروت Bosch Rexroth در‌ کاربردها و عملکردهای گسترده در مدار هیدرولیک، تولید و در سیستم‌ها و دستگاه‌های متنوع هیدرولیکی استفاده می‌گردند. شرکت جریان کارا نیز با علم به گستره وسیع کاربرد شیرهای پروپرشنال و سروو در دستگاه‌های حساس الکتروهیدرولیک علاوه بر موجود نمودن محصولات پرمصرف رکسروت Rexroth به کمک ارتباطات مناسب خود با نمایندگی محصولات  بوش رکسروت Bosch Rexroth آلمان در Lohr به مدیریت آقای Dr. Ludwig Leurs امکان واردات سریع انواع محصولات شرکت رکسروت را دارا می‌باشد.

همچنین شرکت جریان کارا با اتکا به تیم تخصصی الکتروهیدرولیک خود، عیب‌یابی و اعلام دلیل خرابی شیرهای پروپرشنال و سروو هیدرولیکی را برای مشتریان محترم خود بصورت رایگان انجام داده و در صورت قابل تعمیر بودن کارکرد شیر مورد نظر را تضمین می‌نماید.